top of page

ייצוג שוכרים ומשכירים בעסקאות שכירות 2022

שכירות נכס מקרקעין / דירה / מסחרי

בעסקת שכירות, בדומה לכל עסקה אחרת,
חשוב להבין את צורכי הצדדים, מטרותיהם והתנאים המתאימים להסכמותיהם. 
לאחר מכן, יש לבטא את אלה בהסכם בכתב, שיחתם לפי חוק.

Azrieli Towers

זכויות בעלי דירות, בתים ונכסים מסחריים בעסקת שכירות  |  חוזה שכירות  |  הסכם  |  מו"מ להסכם

29/6/2022

בשנים האחרונות, בעלי זכויות במקרקעין עומדים בפני אתגרים לא פשוטים והתייקרויות שונות, אלה, לעתים בלתי נמנעים, מקום בו הם קשורים, בין היתר, למצב השווקים המקומי, העולמי ובכלל עת מגיפה וכיוב'... אתגרים אלה, נובעים גם משינויים מהותיים במיסוי (מס שבח ורכישה), היטלים וחיובים שונים החלים על בעלי זכויות במקרקעין, עלויות והוצאות גבוהות. 

 

בד בבד, בעלי זכויות בדירות, בתים ונכסים מסחריים, נתקלים פעמים רבות בקשיים אל מול השוכר (!) אתגרים מסוג זה, בשונה מהנ"ל, ניתן לנהל בצורה מקצועית, תחת ליווי ויעוץ צמודים מבעלי מקצוע מתאימים, לרבות שמאי, מהנדס, אדריכל, עו"ד ועוד, זאת עוד משלב המו"מ לעסקת השכירות, עריכת הסכם השכירות ולאחריו, במקרים בהם קיים צורך- ניתן לקבל שירותי ליווי וייצוג בעלי הזכויות במהלך תקופת ההסכם. 

לתיאום פגישה 

ב.ק. פישר    -    משרד עו"ד ונוטריון

שד' רוטשילד 22 תל-אביב 6688218

טל. 03-6969809​   פקס. 077-4448601​​ 

law@FISHERADV.com

שכירות: News and Updates
bottom of page