מצטרפים למלחמה בנגע הפגיעה בחסרי ישע 2018 I (מאמרים (פלילי - נפגעי עבירה I חזרה לעמוד הבית

לצערנו, במציאות המודרנית, גם בחברה הישראלית חלחל נגע

הפגיעה בקטינים ובחסרי ישע

ביהמ"ש: "הנאשמת תפסה בשערות ראשו של קטין שקם מהמזרן ומשכה אותו באמצעות

שערותיו לכיוון המזרון בצורה סיבובית, תוך הפעלת כוח. בכך, תקפה הנאשמת את הקטין (!)"

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

13/2/2018 פורסם ביום

הנאשמת גננת, השכיבה קטינים בגן שבבעלותה לישון בצורה כוחנית ואגרסיבית, תוך שהיא מחזיקה בידיהם בחוזקה ו"משליכה" אותם על גבי המזרנים (!)

הקטין קם מספר פעמים מהמזרן, עד שהנאשמת תפסה בשערות ראשו, ומשכה אותו באמצעות שערותיו לכיוון המזרון בצורה סיבובית, ותוך הפעלת כוח. בכך, תקפה הנאשמת את הקטין.

                                                 

כך נקבע בהכרעת דין מיום 24/12/17 ב- ת"פ (רח') 25503-07-15 פרקליטות מחוז מרכז נ' סרבי, שם הורשעה הנאשמת בעבירה של תקיפה, לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, וזוכתה מעבירה של תקיפת קטין הגורמת חבלה, לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין.

עוד נקבע בהכרעת הדין, כי לא נמצאו די ראיות להוכחת הקשר הסיבתי בין אירוע התקיפה ובין החבלה, משמע תלישת שיער שהובילה לקרחת בראשו של הקטין, ולפיכך זוכתה הנאשמת, מחמת הספק, מעבירה של תקיפת קטין הגורמת חבלה.

בגזר דין מיום 23/1/18, נקבעו לנאשמת העונשים הבאים:

מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום לא תעבור כל עבירת אלימות;

קנס בסכום של 2,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים, הראשון ביום 1.3.18 והיתרה ב-1 לכל חודש קלנדרי שלאחר מכן;

פיצויים בסכום של 8,000 ₪ להורי הקטין, שישולמו בהתאם לפרטים שתמציא התביעה למזכירות בית המשפט. הפיצויים יופקדו בקופת בית המשפט לא יאוחר מיום 1.5.18.

** גזר דין מיום 23/1/18, כב' הש' פינק אפרת, ת"פ (רח') 25503-07-15 פרקליטות מחוז מרכז נ' סרבי (פורסם בנבו)

 

לצערנו, במציאות המודרנית, גם בחברה הישראלית חלחל נגע הפגיעה בקטינים ובחסרי ישע.

חמור מכך, הנגע השתרש גם במערכות הבסיסיות ביותר של החברה, לרבות מוסדות וגורמי חינוך או טיפול, אליהם אנו שולחים את הקטנטנים היקרים כ"כ ללבנו בהיותנו הורים המספקים צרכי ילדינו. הכוונה למטפלות / גנים / פעוטונים / מעונות וכיוב'...

עקב כך, משרדנו פועל בימים אלה בהתנדבות, במסגרת מערך מקצועי ומיזם למניעת נגע הפגיעה והאלימות כנגד חסרי ישע ובפרט קטינים וקשישים, הנפגעים לצער כולנו, מאלימות כזו או אחרת במסגרות שונות ולעתים אף במסגרת התא המשפחתי.

נתקלת חלילה במקרה של פגיעה בחסר ישע ?

נא דווחו למשרדנו ואנו נפעל לכוון אותך לערוצים החוקיים המתאימים (!)

התייחסות החוק לפגיעה בחסרי ישע

בסימן ו'1 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 שכותרתו: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע נקבע, בין היתר, כי:

התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש שנים (!)

היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים (!)

נגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים (!)

ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים (!)

** לענין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית.

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו - מאסר שבע שנים (!)

 

היה העושה אחראי על קטין או תסר ישע, דינו - מאסר תשע שנים (!)

 

חובת דיווח

(תיקון מס' 26) תש"ן-1989 (תיקון מס' 108) תשע"א-2010

בסעיף 368ד. נקבעה חובת דיווח לפיה היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שלושה חדשים.

 

מה עושים עם המידע שדווח לפי חוק ?

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב-ראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ועובד סוציאלי שמונה לפי חוק לאותו מחוז.

מה המשטרה עושה עם המידע לפי חוק ?

הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה, תעביר אותו לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק, ולא תפעל לפני שתיוועץ בו אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק וההתייעצות עמו לאחר מכן.

 

בסימן ו'2 לחוק העונשין שכותרתו, תקיפת זקנים, נקבע ש:

התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש, דינו מאסר חמש שנים (!)

התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו    מאסר שבע שנים (!)

 

בסעיף זה, "זקן" – אדם שמלאו לו 65 שנים.

 

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

                                                                 

משרדנו פועל בימים אלה בהתנדבות, במסגרת מערך מקצועי ומיזם למניעת נגע

הפגיעה והאלימות כנגד חסרי ישע ובפרט קטינים וקשישים, הנפגעים

מאלימות כזו או אחרת במסגרות שונות

ולעתים אף במסגרת התא המשפחתי.

נתקלת חלילה במקרה של פגיעה בחסר ישע ?

נא דווחו למשרדנו ואנו נפעל לכוון אותך לערוצים החוקיים המתאימים (!)

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I משפט פלילי I נפגעי עבירה

 פישר משרד עורכי דין

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

Thanks! Message sent.

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809