נציב תלונות הציבור - החלטה מיום 9/1/2019 l פסיקה וחקיקה - עדכונים חזרה לעמוד הבית

"שוטר אינו יכול להמשיך בתפקידו לאחר שמסר הצהרת שקר בביהמ"ש"

כך בהחלטת נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה, השופט בדימוס דוד רוזן מיום 9/1/19

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום     10/1/2019

Sunrise Tour

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

א. החלטת 9/1/2019 

ביום 9/1/2019 ניתנה החלטת נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נת"ם) במשרד המשפטים בתיק XXXX.

עיון בהחלטה מיום 9/1/19, מעלה שאלה מציאותית חדשה שסביר כי הערכאות יאלצו כעת להתמודד עמה, האם כל פעולה של שוטר תוך פגיעה בזכויות הפרט או בניגוד לדין מהווה עילה להעברתו מתפקידו ?

 

ב. התלונה

הסנגור הגיש תלונה לנציבות בגין הצהרת שקר של טוען מעצרים מטעם המשטרה בבית המשפט, זאת בקשר עם מועד הגשת בקשה להארכת מעצר, אשר הובילה למעצר בלתי חוקי.

ג. תמצית ההחלטה:

  1. מעצר בלתי חוקי לדברי הנציב:פעולות השוטר הובילו "הלכה למעשה, למעצר בלתי חוקי בעליל" 

  2. קובע הנציב בהחלטה: "משמעות הדבר היא כי טוען המעצרים מסר מידע כוזב לערכאת בית המשפט ופעל בניגוד להנחייה של משטרת ישראל..."

  3. עוד הוסיף הנציב בהחלטתו, כי:  "עניין לנו בהתנהלות פסולה ונפסדת, הפוגעת בזכויות חשודים."

  4. ועוד הטעים הנציב, כי השוטר: "הצהיר הצהרתו בבית המשפט ללא כל בסיס. יתרה מכך, גם משהסניגורים בדיון טענו כנגד הצהרתו, לא מצא טוען המעצרים לתקן גישתו, שהייתה בבחינת תקיעת טריז בטיעוני המדינה."

  5. לפיכך, קבע הנציב בהחלטתו, כי: "שוטר במשטרת ישראל, ובוודאי שוטר המייצג את המדינה בערכאות בתפקיד טוען מעצרים, אינו יכול להמשיך בתפקידו זה לאחר שכשל במסירת הצהרת שקר בבית המשפט."

** ובעניין קרוב אחר...

ד. תקנות המשטרה (גיוס), תשי"ח-1957 / פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971

(להלן: 'התקנות' ו- 'הפקודה')

בהתאם לפקודה ולתקנות חובה על כל מתגייס / מועמס לגיוס למשטרה

לחתום, בין היתר, על 2 הצהרות מרכזיות (!)

1. הצהרת מתגייס לפי טופס מס' 1 שנקבע בתוספת; תק' תשנ"ב-1992, בה חותם המתגייס על הנוסח:

"אני מתחייב לשרת במשטרת ישראל בהתאם להוראות פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971, להוראות כל תקנה שתותקן מכוחה, ובהתאם לפקודות משטרת ישראל ולכל הוראה, פקודה, נוהל או הנחיה שתוצא על פיהן."

2. הצהרת האמונים, בה חותם המתגייס על הנוסח: 

"אני הח"מ ____________ מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לקבל על עצמי עול משמעתה של משטרת ישראל, ולמלא את תפקידי במסגרת הסמכויות שהוקנו לי לשם כך ותוך כיבוד זכויות הפרט."

 

הנה כי כן, דומה כי נוצר אקלים חדש לפיו מדובר בשאלה אמיתית המצריכה התייחסות להחלטת 9/1/19, אשר הפכה מציאותית כמו גם הסבירות כי הערכאות ידרשו לטענות שונות בעניין זה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו. טלפון: 03-6969809

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I זכויות במשק חקלאי I צוואה וירושה I נחלות במושבים | חוזים | עסקים | אפוטרופסות | הסכם יחסי ממון | אישורים נוטריונים | נוטריון

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים