החלטת מיסוי 7701/21 - 8/12/2021 l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

Legal Marriage

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

החלטת מיסוי 7701/21 - פטור מס שבח לתושב חוץ | אישור ממדינת התושבות

רשות המסים (מסמ"ק) בהחלטת מיסוי מקדמית, בנושא פטור מס שבח לתושב חוץ,

לפי 49ב(5) 'דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה'

בהחלטה פרסמה רשות המסים | מסמ"ק, עמדתה, תוך שנקבע כי תושב חוץ שיש בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות איננו זכאי לפטור לפי ס' 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, מקום בו המונח 'מוכר' הנזכר בסעיף, הינו בהתאם לסעיף 49א(א) לחוק, קרי: תושב ישראל או תושב חוץ שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות, תוך שיראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה כאמור.

הנה כי כן, רשות המסים מבהירה בהחלטה כי מקום שמדובר בתושב חוץ, המבקש להכיר בזכאותו לפי סעיף זה ויתר סעיפי הפטור הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק, עליו להמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות (!)

לבעלי נכסים, מורישים ובעלי מקצוע חשוב להכיר החלטה זו על מנת להימנע מתאונת מס אפשריות בהינתן עמדת רשות המסים.

תוכן ההחלטה, להלן:

החלטת מיסוי: 21/7701

תחום החלטת מיסוי: מיסוי מקרקעין וקבלנים

         

הנושא: שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין – מוכר שהוא יורש תושב חוץ - החלטת מיסוי שלא בהסכם

1. העובדות:

1.1 .המוכר הינו תושב חוץ אשר ירש חלק בדירת המגורים היחידה של אביו ז"ל )להלן: "המוריש"( אשר היה תושב ישראל במועד פטירתו.

1.2. הזכויות נרשמו על שם המוכר מכח צו ירושה בלשכת רישום המקרקעין.

1.3. המוכר לא הגיש אישור בדבר העדר דירת מגורים במדינת תושבותו.

1.4. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה המוריש פטור ממס בשל המכירה.

2. פרטי הבקשה:

מבוקש כי בהתקיימות כל תנאי הפטור הקבועים בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963(להלן: "החוק"), יראו את המוכר )היורש(, שהינו תושב חוץ, כמי שיחול עליו הפטור כאמור במכירת זכויותיו בדירת המגורים.

3 .החלטת המיסוי ותנאיה:

3.1. בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה כאמור.

3.2. בבחינת הוראות סעיף 49ב(5) לחוק ההתייחסות הינה ל"מוכר" אשר הינו בהתאם לסעיף 49א(א) לחוק תושב ישראל או תושב חוץ שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות, ואזי תושב חוץ שהמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות, דינו כדין תושב ישראל לעניין סעיף זה ויתר סעיפי הפטור הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק.

תושב חוץ שיש בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות איננו זכאי לפטורים אלה.

 

3.3. החלטת מיסוי זו מחליפה ומבטלת כל הוראה, החלטה או פרשנות שניתנו בסוגייה זו, הנוגדת האמור לעיל.

 

3.4. האמור הינו בתנאי כי כל יתר התנאים הקבועים בסעיף 49ב(5) לחוק מתקיימים.

 

3.5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

ההדגשות של הח"מ

06/12/2021

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809