רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות דיווח לשנת 2017 I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים 1 ינואר, 2018 

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

2/1/2018 פורסם ביום

בהמשך להתמודדות רשות המסים בתכנוני המס הלא לגיטימיים ובפרשנויות הקיצוניות לדיני המס, פרסמה הרשות את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017

מנהל רשות המסים, הודיע כי חובת דיווח על עמדות שמנוגדות לעמדת רשות המסים תורמת להתמודדות טובה יותר של הרשות עם תכנוני המס הקשים והפרשנויות הקיצוניות, המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם, הדיווח על העמדות מציג את אותם תכנוני מס שיש לבחון ביתר שאת באופן גלוי ולא בהיחבא, דבר המגביר את השוויוניות בנטל המס (!)

 

העמדות לגביהן יש לדווח על נקיטת עמדה במס-הכנסה הן רק אלו אשר יתרון המס הנובע מהן עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס (!) או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר (!) הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים (מע"מ, מכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים (!)

נוספו סה"כ 25 עמדות חדשות במסגרת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017, בין עמדות מס הכנסה ניתן למצוא עמדה לגבי השימוש במטבעות וירטואליים, עמדות המסדירות את מדיניות רשות המסים בכל נושא חישוב רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד זורבין וחוזר מס הכנסה 6/2017 שפורסם בנושא, עמדות בסוגיות חברות הארנק והשימוש בנכסיהן על ידי בעלי מניותיהן, מיסוי בינלאומי ועוד.

 

בתחומי המיסוי העקיף ניתן למצוא עמדות בדבר הכללת הוצאות פרסום בערך היבוא לעניין המכס וקביעת המבחנים לסיווג של פעילות בניירות ערך כמוסד כספי לעניין מע"מ.

 

לשנת 2017 פורסמו 25 עמדות חדשות: 20 עמדות במס הכנסה, 3 עמדות במכס ו- 2 עמדות במע"מ.

יודגש, עמדות אלו מתווספות ל- 56 עמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנת המס 2016, וכי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2017 על כלל העמדות שפורסמו בשנים 2016-2017 דהיינו, סה"כ של 81 עמדות.

קישור לעמדות החייבות דיווח לשנת 2017 כמפורסם באתר משרד האוצר - רשות המסים בישראל

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/AmadotDivuah.aspx

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I חברות ועסקים I רשות המסים

 פישר משרד עורכי דין

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי