רשות החשמל - אישור הסדרות למתקנים סולאריים בדגש על גגות I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

עו"ד בן פישר

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

פורסם ביום 28/3/18

מליאת רשות החשמל, אישרה הסדרות למתקנים סולאריים בדגש על גגות

יעד של ייצור 10% מהאנרגיה בישראל ממקורות מתחדשים בשנת 2020 (!)

בהתאם להודעת אגף אסטרטגיה ובקרת מדיניות מיום 27/3/18, רשות החשמל מקדמת שורה של הסדרות למתקנים סולאריים בהתאם למדיניות שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, וזאת לטובת עמידה ביעד של ייצור 10% מהאנרגיה בישראל ממקורות מתחדשים בשנת 2020 (!). הסדרות אלה גובשו כחלק מתפיסה כוללת המפשטת את תהליכי החיבור, המימון, ההקמה והתפעול של מתקני ייצור, בדגש על מתקנים סולאריים.

 

הסדרות נוספות שהן חלק מתפיסה זו, ובכללן פיתוח רשת החלוקה והקלה על תהליך שילוב מתקנים ברשת החלוקה, יפורסמו לשימוע ציבורי בשבועות הקרובים. כל בהתאם להודעת ר' האגף.

מטרת ההסדרות לאפשר למגוון אוכלוסיות בעלי גגות, קרקעות ומאגרי מים לייצר חשמל סולארי לשימוש עצמי ולמכור את העודפים לרשת החשמל הארצית. הרשות מאפשרת להקים את המתקנים על גגות ביתיים קטנים, גגות תעשייתיים, גגות מבני ציבור, חניונים, פרגולות, מאגרי מי שתיה ומי קולחין ובריכות דגים. הקמת המתקנים תתאפשר הן ככיסוי עילי של מבנים ומאגרים אלו או על דפנות המבנים והמאגרים.

 

ההחלטות שהתקבלו 

 

א. הסדרה תעריפית לגגות קטנים, בהספק של עד 100 קו"ט.

 

ב. עקרונות מכרז לגגות בהספק גדול מ- 100 קו"ט.

 

ג. תיקונים והתאמות להסדרת מונה נטו.

 

ד. הסדרה למתקנים הקמים שלא במסגרת הסדרות אחרות שפרסמה הרשות.

 

עיקרי ההחלטות 

הסדרה תעריפית לגגות קטנים (עד 100 קו"ט)

1 .הגגות הקטנים מהווים מרכיב חיוני לעמידה ביעד האנרגיות המתחדשות לקראת 2020.

 

2 .הרשות קובעת מכסה ראשונית של 300 MW למתקני גגות קטנים (עד 15 קו"ט) ובינוניים (עד 100 קו"ט).

 

3 .התעריף ל 100 מגהוואט הראשונים:

א. גגות עד 15 KW :48 אג' לקוט"ש.

ב. גגות מעל 15 KW :45 אג' לקוט"ש.

ג. התעריפים מובטחים ל 25 שנה ואינם צמודים למדד.

4 .לצרכנים תתאפשר בחירה בין שתי שיטות התחשבנות:

א. התחשבנות לפי יצור – תשלום תעריף קבוע לכל קוט"ש המיוצר במתקן בין אם נצרך ובין אם לאו. בשיטה זו, שהיתה נהוגה עד היום, הצרכן משלם על הצריכה מהמתקן לפי תעריף הצריכה מהרשת.

ב. התחשבנות לפי הזרמה – צריכה עצמית, ותשלום על עודפים המוזרמים לרשת בלבד. חלופה זו תתאפשר לאחר התאמת מערכות המחשוב בחח"י.

 

עקרונות מכרז גגות ומאגרי מים

 

1 .הרשות תפרסם שורה של הליכים תחרותיים לרכש חשמל המיוצר על גגות סולאריים ומאגרי מים לסוגיהם, ובכללם בריכות דגים.

2 .תתאפשר צריכה עצמית מן המתקנים המשתלבים במסגרת המכרז. המחיר במכרז יקבע ביחס לאנרגיה המוזרמת לרשת.

3 .תעריף המכירה לרשת יקבע באמצעות ההליך התחרותי, יוצמד למדד המחירים לצרכן, ויהיה תקף ל-25 שנה מיום חיבור המתקנים לרשת.

4 .הרשות קובעת כמות מינימום של 50 מגהוואט להליך התחרותי. הערבויות הופחתו ביחס להליכים התחרותיים הקרקעיים: ערבות ההגשה הופחתה ל-50 ₪ לקילוואט, וערבות ההקמה הופחתה ל-150 ₪ לקילוואט.

5 .פרסום המכרז הראשון צפוי בקיץ 2018.

תיקון הסדרת מונה נטו

1 .הגבלת ההסדרה להקמה על גגות ומאגרי מים – הגבלה זו תחול על צרכנים שטרם הגישו בקשה למחלק במועד כניסת ההחלטה לתוקף.

2 .החלת רגולציה אשר תאפשר השתלבות בהסדרה של צרכני מספקים פרטיים – שינוי זה יחול גם על מתקנים של מספקים פרטיים אשר קמו טרם קבלת ההחלטה.

3 .למתקנים שאינם ביתיים , גודל המתקן המירבי מוגבל לגודל החיבור הקיים.

4 .כלל המתקנים, גם אם קיבלו תשובת מחלק טרם קבלת ההחלטה, מוגבלים ל 25 שנה.

 

עקרונות הסדרה למתקנים קרקעיים ושאינם קרקעיים אשר אינם משתלבים במסגרת הליכים תחרותיים או הסדרות אחרות שפרסמה הרשות

 

1 .צרכן המעוניין לשלב מתקן שלא במסגרת הסדרה שפרסמה הרשות יוכל לעשות זאת ללא הגבלה, על גגות ועל קרקעות כאחד.

 

2 .בגין העודפים שיזרים הצרכן לרשת ישולם לצרכן תעריף בגובה 16 אג' לקוט"ש, כלומר צרכנים הקמים לפי הסדר זה יקבלו תעריף נמוך מהתעריף בו זכו בעלי מתקנים אשר קמו במסגרת מכרז. הרשות צפויה לעדכן את התעריף מעת לעת, והעדכון יחול על צרכנים אשר יקבלו אישור מחלק לאחר מועד העדכון. התעריף יקובע במועד מתן תשובת המחלק החיובית לשילוב המתקן ויוצמד למדד המחירים לצרכן עד סוף תקופת הבטחת התעריף - 23 שנה.

יודגש, ככלל, כל הסעיפים בהחלטות הרשות יכנסו לתוקפם עם אישור המליאה ולאחר פרסומם ברשומות. עבור חלק מהסעיפים נדרש זמן התארגנות לצורך התאמת מערכות המחשוב של חברת החשמל. 

*המידע בהתאם להודעות אגף אסטרטגיה ובקרת מדיניות, משרד האנרגיה - רשות החשמל.

לקוחות פרטיים ועסקיים, לקבלת מידע נוסף, ייעוץ וליווי ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809