רישוי עסקים / רישיון עסק - עדכון מיום 23 נובמבר 2021 l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

Office

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

הרפורמה ברישוי עסקים – תיקון 34 | עדכון נובמבר 2021 | עדכון אגרות אוקטובר 2021

הרפורמה לרישוי עסקים יוצאת לדרך, כך לפי פרסום משרד הפנים מיום 13/9/20, תוך שמטרתה העיקרית היא סיוע לעסקים קטנים, עידוד הכלכלה באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים וחיזוק הרשויות המקומיות.

עיקרי הרפורמה:

 • קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).

 • קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון - לוח זמנים מחייב לגורמי הרישוי, תוך שאי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.

 • בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.

 • הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון שיישאר אצלו לאורך זמן. 

רוצה לדעת עוד ? 03-6969809 / 08-6606722

עיקרי הדגשים במסלולי הרישוי המקוצרים:

 • פתיחת העסק על סמך תצהיר של בעל העסק.

 • העברת האחריות לבעל העסק.

 • אחידות בפיקוח: פקח אחד לא יוכל לסתור / להוסיף על דרישות פקח אחר מבלי לקבל את הסכמת הדרג הממונה.

 • בחינת העסקים על פי קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת.

 • לוח זמנים מוגדר, אי מתן מענה מצד הרשויות נחשב כאישור.

 • הוספת כלי אכיפה לעסקים, כגון: – קנסות, עיצומים כספיים, דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה לשמור על האיזון בין הקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים.

 • הארכת תוקף הרישיונות.

 

לעיון בקובץ סיווג עסקים למסלולים מקוצרים לחץ כאן

לעיון במפרטים אחידים באתר רשות https://www.gov.il/he/departments/units/reform1/govil-landing-page

*המידע כמפורסם באתר הרשות | אגף בכיר לרישוי עסקים הפועל כגוף מטה וביצוע במשרד הפנים ועובד עם בעלי תפקידים ברמת המחוזות, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים כלכליים, כנסת ישראל ועוד. האגף מייעץ, מסייע, מקדם חקיקה בתחום רישוי עסקים.

הידעת ?

החל מיום 23/11/2021 עסקים מסוג מספרה או טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ-1 באוקטובר 2021

משרד האוצר מעדכן את אגרות רישוי עסקים, החל מה- 1 באוקטובר 2021:

א. על הבקשות הבאות - האגרה תעמוד על 330 ש''ח: 1. רישיון חדש 2. היתר זמני 3. היתר מזורז 4. חידוש רישיון 5. שינוי בעלות 6. חוו''ד מקדמית 7. השגה 8. ביטול דרישה לתיקון ליקויים.

ב. על כפל רישיון / היתר זמני / היתר מזורז שאבד או הושחת - האגרה תעמוד על 165 ש''ח.

הגשת השגה על פי חוק רישוי עסקים

 

מי יכול להגיש ?

בעלי עסקים טעוני רישוי שהגישו בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז או שכבר יש להם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז בתוקף, הרואים עצמם נפגעים מאחת מהפעולות של נותן האישור, לרבות סירוב למתן רישיון / היתר זמני / היתר מזורז ו/או דרישה להמציא מסמך או לעמוד בתנאי שדרש מהם נותן אישור, כולל דרישה המופיעה במפרט האחיד ואינה מופיעה בחיקוק, אך לא דרישה לתיקון ליקוי המופיעה במסגרת דו"ח תיקון ליקויים.

נותן אישור הוא רק אחד מהגופים האלה:

המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; משרד החקלאות; משרד הבריאות; הרשות הארצית לכבאות והצלה.

את ההשגה אפשר להגיש רק לאחר תשלום אגרת רישוי העסקים (שאותה יש לשלם כחלק מתהליך מילוי והגשת הטופס)

מה צריך לפרט או לצרף לבקשה? 

 

פרטי העסק , העתק רישיון עסק או העתק בקשה לרישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז בתוקף, העתק ההחלטה או הדרישה שעליה מוגשת ההשגה, כל מסמך שעשוי לתמוך בהשגה. 

במקרים שמבקשים במסגרת ההשגה גם להתלות (להשהות) את ההחלטה יש לפרט הנימוקים לכך.

אישור תשלום האגרה (ניתן במסגרת הגשת הטופס)

 

הגשת ההשגה

יש למלא באתר הרשות את טופס הגשת ההשגה, לצרף את המסמכים הנדרשים, לשלם אגרה ולהגיש.

יש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים ולבחור לאיזה נותן אישור מוגשת ההשגה.

 

זמן הגשת ההשגה

יש להגיש את ההשגה בתוך 30 יום - מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה רוצים לערער

הגשת השגה אינה מבטלת או דוחה אוטומטית את תוקף ההחלטה או הדרישה.

 

המשך הטיפול בבקשה

החלטה מנומקת בכתב בדבר ההשגה תועבר למגיש ההשגה בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה על ידי נותן האישור שאליו היא הופנתה.

נותן האישור יכול להאריך את המועד למתן החלטה לתקופה של עד 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.

במקרה שיתברר כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד, נותן האישור יכול להאריך את המועד להחלטה בהשגה לתקופה של עד 90 ימים, ומגיש ההשגה יקבל על כך הודעה כתובה.

 

במקרה שיתברר כי ההשגה אכן משקפת אי התאמה בין דרישות של נותני אישור שונים, נותן האישור יכול להאריך את המועד להחלטה בהשגה לתקופה של עד 120 ימים, ומגיש ההשגה יקבל הודעה כתובה על כך.

במקרה שבמסגרת ההשגה הוגשה בקשה גם להתלות (להשהות) את הדרישה או המסמך שלגביהם הוגשה ההשגה ובקשה זו התקבלה, יקבל מגיש ההשגה הודעה כתובה מנותן האישור ובה פירוט נימוקי ההחלטה ומשך זמן ההתליה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו. טל' 03-6969809 / 08-6606722 | law@FISHERADV.com 

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809