שותפות עסקית I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

עו"ד בן פישר

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

פישר משרד עורכי דין

 

רישום שותפות אצל רשם השותפויות

 

כללים לרישום שותפות ברשם השותפויות

רישום שותפות יערך תוך חודש ימים מן המועד בו נתכוננה השותפות על-ידי הגשת טופס הגשת מסמכים לרישום שותפות הכולל את כל הפרטים המנויים בתוספת השנייה לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וחתום על ידי כל השותפים בשותפות. ככל ומבוקש להקים שותפות מוגבלת לא ניתן יהא להתחיל בעסקי השותפות טרם הרישום.

מה היא שותפות מוגבלת?

​שותפות בה חובות חלק מהשותפים בה מוגבלים להיקף השקעתם בשותפות. בשותפות מוגבלת חייב להיות לפחות שותף כללי אחד אשר אחריותו אינה מוגבלת.

בהתאם להוראות סעיף 63 (ג) לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, שותף מוגבל אשר השתתף בניהול עסקי השותפות יהא חייב בחובות השותפות כאילו היה שותף כללי.

האם שותפות כפופה לחובות דיווח?

כן! שותפות כללית ושותפות מוגבלת מחויבות לדווח על כל שינוי בשם השותפות, במהות העסק, שינוי בשותפים ובפרטיהם, שינוי בפרטי מורשה החתימה, שינוי בפרטי מורשה תושב ישראל, שינוי בתקופת קיומה של השותפות ושינוי בתקנות השותפות-הסכם השותפות.

דיווח על שינויים כאמור יעשה על-ידי הגשת הודעה על טיב השינויים ברשימת הפרטים של השותפות, כשההודעה ערוכה לפי התוספת השנייה לפקודת השותפויות, כאשר על ההודעה יחתום השותף הכללי בצירוף חותמת השותפות. למידע נוסף לחצו כאן.

כמה שותפים יכולים להרכיב את השותפות?

 

מספר השותפים הכלליים בשותפות לא יעלה על 20 חברים למעט שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם. ראההוראות סעיף 3 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 

כיצד ניתן לפרק שותפות?

פירוק שותפות יערך בהתאם לעילות המניות בסעיפים 41-44 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 או באמצעות פניה לבית המשפט בהתאם לעילות המנויות בסעיף 45 לפקודה.

ברצוני לקבל נסח של השותפות ברשם השותפויות כיצד ניתן לקבלו?

משרד המשפטים מפעיל שירות המאפשר הפקת נסח שותפות באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט. כמו כן, ניתן להזמין את המסמכים מתיק השותפות בדוא"ל.

כיצד נרשם שעבוד על שותפות?

​שעבוד על שותפות נרשם לפי חוק המשכון, במאגר של רשם המשכונות.

יש למלא טופס "הודעת משכון" לפי התוספת הראשונה בתקנות המשכון, סדרי רישום ועיון, התשנ"ד - 1994, ולשלם אגרת רישום משכון לפי תקופת המשכון. המשכון בלשכת רשם המשכונות זאת לפי המען הרשום של השותפות. 

*המידע כמפורט באתר רשות התאגידים - רשם השותפויות

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809