שכר שירותים נוטריוניים מעודכן 2021 l פסיקה וחקיקה - עדכונים I חזרה לעמוד הבית

Notary Stamps

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 1/1/2021

תעריפי שכר שירותים נוטריוני

(מעודכן לשנת 2021 - לפי הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), תשפ"א-2020 מיום 30/12/2020)

1. אימות חתימה

 

א. אימות חתימת יחיד כחותם ראשון על מסמך - 165 ש"ח

ב. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך - 66 ש"ח

ג. אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה, נוסף על השכר לפי פסקאות א' או ב' - 66 ש"ח.

ד. ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה ג' או בלעדיו, לכל העתק כאמור - 66 ש"ח

ה. היה השירות כאמור בפסקאות א-ד כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3א., בהתאם למספר המילים שבאותו מסמך

2. אישור העתק צילומי של מסמך

א. לעמוד הראשון 66 ש"ח

ב. לכל עמוד נוסף 5 ש"ח

ג. אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון - לעמוד הראשון 21 ש"ח לכל עמוד נוסף 5 ש"ח

 

3. אישור נכונות של תרגום

 

א. עד מאה המילים הראשונות בתרגום 209 ש"ח

 

ב. לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 165 ש"ח 

 

ג. לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80 ש"ח

ד. ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66 ש"ח 

 

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,התשכ"ה-1965

 

א. לחותם ראשון 241 ש"ח

 

ב. לכל חותם נוסף 123 ש"ח

 

ג. ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74 ש"ח

 

ד. היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3א., בהתאם למספר המילים שבצוואה.

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 165 ש"ח

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

 

א. למצהיר הראשון 167 ש"ח

 

ב. לכל מצהיר נוסף 67 ש"ח

 

ג. ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66 ש"ח 

 

ד. היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3א., בהתאם למספר המילים שבתצהיר.

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

א. אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,056 ש"ח

 

ב. עלה הסכום האמור על 800,76 שקלים חדשים, הכול נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה 2,261 ש"ח

 

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

(לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977)

א. קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 177 ש"ח

 

ב. הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64 ש"ח

ג. לכל העתק נוסף 64 ש"ח 

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה 267 ש"ח

9. עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתן במקום אחר -  נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה

 

א. לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 537 ש"ח

 

ב. לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 165 ש"ח

 

* התבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי כמה בני אדם, יהיה חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה א. כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

 

ג. יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה התבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהיה הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקאות א. ו- ב. וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 

10. ניתן השירות בין השעות 19:00 ל 8:00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף על השכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו–11 ,לפי העניין.

 

11.

א. אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1 )לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 367 ש"ח 

 

ב. ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64 ש"ח

ג. היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3א., בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו–11 ,לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סך של 88 ש"ח

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809