הקץ לחייבים מחוסרי אמצעים שנמנע מהם לפנות להליכי פשיטת רגל בהעדר יכולת לשלם פקדון !

החלטה מיום 11/4/2013 בבית המשפט העליון הנכבד בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ 554/03 גליקמן והתנועה למלחמה בעוני בישראל נ' שר המשפטים וכונס הנכסים הרשמי

 

בפסק דין מיום 11/4/13 שניתן בבג"ץ 554/03 בבית המשפט העליון הנכבד בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, נדונה עתירה שהוגשה בענין חובת תשלום פיקדון "כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי" כתנאי לקבלת בקשתו של חייב לפתוח בהליכי פשיטת רגל, תוך שנטען בעתירה כי דרישת הפיקדון במסגרת תקנה 7 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 אינה חוקתית, מקום בו פוגעת בזכות היסוד לגישה לערכאות של חייבים מחוסרי אמצעים.

 

בהתאם לאמור בפסק הדין של בית המשפט העליון הנכבד, מדינת ישראל הציגה מענה מיידי לבעיה ולקושי של חייבים חסרי אמצעים לעמוד בדרישת הפיקדון, תוך שהוצג מתווה לפתרון קבע, המצריך שינוי בחקיקה.

 

הוסכם כי בטווח המיידי, משרד האוצר יעמיד לרשות אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי את הסכום הדרוש למימון תשלום הפיקדון מתקציב המדינה, זאת עבור חייבים אשר יימצאו על-ידי ראש לשכת סיוע משפטי כזכאים לקבלת שירות משפטי. ההוצאות יוחזרו לאוצר המדינה, כהוצאות ראשונות מתוך קופת פשיטת הרגל.

בשלב הנוכחי עומדת על הפרק הצעה לתיקון פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, אשר תבטל את דרישת הפרסום בעיתונות תוך שבמקומה יקבע המחוקק חובת פרסום, לרבות באתר האינטרנט של הכונס הרשמי, הכל באופן בו הקטנת העלויות תאפשר לבטל את חובת הפיקדון המצויה בתקנות תוך שתיקבע אגרה בסכום סביר בגין פתיחת הליכי פשיטת רגל.

 

הנה כי כן, במסגרת זו ייקבעו הסדרים מתאימים המתייחסים לדחייה או פטור מתשלום לחייבים מחוסרי אמצעים המבקשים לפנות להליכי פשיטת רגל.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

 

פישר משרד עורכי דין

רחוב מח"ל 60 תל-אביב  6753118

טל. 03-6969809 פקס. 03-57142