תום עידן החסינות המדומה I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

תום עידן ה'חסינות המדומה' לחברות ברשת האינטרנט

בית המשפט קובע חברה בינלאומית המשווקת סחורתה בישראל, צריכה לצפות שתיתבע בישראל

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

16/7/2017 פורסם ביום

בית המשפט המחוזי דוחה בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום שיפוט

ביהמ"ש ל Linkedln: "בעידן ה"כפר הגלובלי", על חברה המספקת שירותים באינטרנט לקחת בחשבון שתיתבע במקום מושבם של צרכנים.

תצ (מרכז) 10822-02-15‏‏Linkedln Corporation ‎ נ‎' איתי לנואל (פורסם במאגר המשפטי נבו 9/4/17) 

לבית המשפט בישראל סמכות לדון בענייני חברות זרות המשווקות שירותים באמצעות האינטרנט בישראל, זאת בהיותו 'פורום נאות' (!) - כך גם לעניין

PayPal / BOOKING.com / FACEBOOK / LINKEDIN

תום עידן התמימות

בעבר היתה נהוגה גישה רווחת, לפיה חברות זרות (אשר מקום מושבן בחו"ל) - במיוחד אלו איתן באים במגע באמצעות רשת האינטרנט - הן בגדר ישות בלתי ניתנת להשגה, אותה לא ניתן לתבוע לדין או להגיע אליה כספית ומשפטית וגם במידה שכן, היתה זו דרך קשה (!) עד כדי בלתי אפשרית, מקום שמדובר בחברות זרות, עתירות ממון בלשון המעטה, שמקום מושבן בד"כ רחוק מעבר לים (!)

לאחרונה ביק המתנהל בעניין BOOKING.COM גילה בית המשפט המחוזי דעתו בנושא, קיבל בקשה להיתר המצאת תביעה לחו"ל, תוך גישה כי חברה המספקת שירות בישראל - גם באינטרנט - ניתן שתיתבע בישראל (!)

 

ראה: ת"צ (ת"א) 19529-06-14 דוד חוטה נ' ‏Booking.com B.V (פורסם במאגר המשפטי נבו, 3/2/17)

בד בבד, בבתי המשפט ניתנו החלטות מגמתיות, הקובעות כי בתנאים המתאימים, לצרכן הישראלי זכות (!) לתבוע חברה זרה בביהמ"ש בישראל, גם אם מקום מושבה של החברה הזרה בחו"ל וזאת למרות טענות שונות אותן העלו החברות הזרות, כגון:

1. סעיף 'תניית שיפוט זר' הקובע כי מקום השיפוט יהיה במדינה זרה לפי דיניה - ביהמ"ש קבע כי הסעיף בטל לפי הוראות חוק החוזים האחידים (!)

ראה: ת"צ (מרכז) 39292-04-13‏ רז קלינגהופר נ' ‏PayPal Pte. Ltd (פורסם במאגר המשפטי נבו 31/5/15)

 

וראה גם עניין BOOKING.COM הנ"ל, שם חייב ביהמ"ש את המשיבה בהוצאות תוך שקבע כי: "תניית השיפוט הזר נועדה להרתיע את הלקוח הישראלי מפני מימוש זכויותיו המשפטיות..."

2.  טענה כי ביהמ"ש בישראל אינו ה'פורום הנאות' לדון בתביעות כנגד חברות זרות - 

ביהמ"ש דחוה את הטענות תוך שנקבע, כי בביהמ"ש בישראל מתקיימות דרישות הזיקה

כ'פורום נאות' לדון בתביעות כנגד חברות בינ"ל, בין היתר, מקום שמדובר בחברות

המשווקות שירותיהן לקהל בישראל, מספקות שירותים בשוק הישראלי ולכל הפחות

מדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד, הכל לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, לרבות: 

א. מבחן "מירב הזיקות". 

ב. מבחן הציפיות הסבירות של הצדדים לגבי מקום ההתדיינות.

ג. מבחן השיקולים הציבוריים.

תא (ת"א) 39265-04-16‏ ‏Forex Capital Markets Limited‏ נ' רון דראל (פורסם במאגר המשפטי נבו 23/11/16)   

תצ (מרכז) 10822-02-15‏‏Linkedln Corporation ‎ נ‎' איתי לנואל (פורסם במאגר המשפטי נבו 9/4/17) 

תצ (מרכז) 46065-09-14‏ ‏ אוהד יחיאל בן חמו נ' ‏Facebook Inc (פורסם במאגר המשפטי נבו 10/6/16) 

3. בפרשה שהתנהלה בעניין LINKEDIN הנ"ל, בית המשפט המחוזי נסמך רעיונית על הלכה שנקבעה בבית המשפט העליון הנכבד ב- עא 9725/04‏ ‏אשבורן חברה לסוכנויות ומסחר בע"מ נ' ‏CAE Electroics Ltd (פורסם במאגר המשפטי נבו, 4/9/07) שם קבע ביהמ"ש העליון הנכבד כי: 

חברה זרה המשווקת בישראל צריכה לצפות כי הסיכון, שביום מן הימים תיקרא למשפט בישראל, הינו סיכון טבעי וצפוי.

ראה: עא 9725/04‏ ‏אשבורן חברה לסוכנויות ומסחר בע"מ נ' ‏CAE Electroics Ltd (פורסם במאגר המשפטי נבו, 4/9/07)

4. לסיכום הדברים, בימינו מגמת בתי המשפט להכיר - בתנאים המתאימים (!) - בזכותו של תובע בישראל לנהל הליכים בפני בית משפט בישראל, גם עת מדובר בנתבעת שמקום מושבה במדינה זרה.

5. עדכון (ינואר 2018): בתי המשפט בישראל ממשיכים במגמה כמתואר, תוך מתן החלטות אופרטיביות המחייבות חברות זרות ברשת האינטרנט - FACEBOOK למשל - לבצע פעולות כדוגמת השבת דפים מסחריים שנמחקו. כך לדוגמא בהחלטה שניתנה לאחרונה בביהמ"ש העליון הנכבד ב- רע"א 9844/17 Facebook, Inc.‎ נ‎' אבי לן (פורסם במאגר המשפטי נבו, 18/12/17) ביהמ"ש העליון דחה בקשה לרשות ערעור מטעם פייסבוק כמו גם לעיכוב ביצוע פסק דין לפיו חוייבה פייסבוק להשיב לשירות פייסבוק את דף הפייסבוק שהקימו בשם 'סטטוסים מצייצים' (!)  

 

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809