הלמ"ס ירידה 18.3% במס' דירות שנמכרו ב 2017 I רשויות והלמ"ס I חזרה לעמוד הבית

הלמ"ס: ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו נכון ל - 2017.

הודעת הלמ"ס לתקשורת מיום 15/2/2018

הכמות המבוקשת של דירות חדשות - דצמבר 2017 

Quantity of New Dwellings Demanded - December 2017

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

18/2/2018 פורסם ביום

לפי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום 15/2/2018

ב-2017 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-41,300 , ירידה של כ-17.3% לעומת 2016

במרכיבי הכמות חלה:

  • ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו.

  • ירידה של 15.8% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

בשלושת החודשים האחרונים (אוקטובר– דצמבר 2017) נרשמה ירידה של כ-5.3% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם (יולי– ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 7.7%.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות        

בשנת 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-41,300 יחידות, מתוכן כ-60% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-40%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) (לוח 1, תרשימים 1, 2). לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-17.3% לעומת שנת 2016.

נתונים אלו מתבססים על סקר התחלות בנייה וסקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, הנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומנתונים שמתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון. ניסיון העבר מלמד שנתונים אלו עדיין אינם סופיים ועלולים להשתנות ככל שיתקבלו נתונים חדשים.

 

השינויים על פני זמן, ביישובים השונים, אינם אחידים. בינואר-דצמבר 2017 נרשמה בתל אביב-יפו ובירושלים הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות (כ-2,510 וכ-2,210 דירות חדשות, בהתאמה). בירושלים חלה ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה לשנת 2016 (כ-11%), לעומת עליה מתונה בתל אביב יפו (כ-3% בלבד). בבדיקת השנים 2017-2015 ניתן לראות שביישובים לוד, בית שמש, נהרייה וראש העין נרשמה בשנת 2016 כמות מבוקשת של דירות חדשות גדולה משמעותית מהשנים 2015 ו-2017 ולכן חלה בהם ירידה חדה בשנת 2017 בהשוואה ל-2016: נרשמה ירידה  של כ-63% בלוד, כ-55% בבית שמש ובנהרייה וכ-47% בראש העין. בקריית מוצקין, מודיעין-מכבים-רעות ונתיבות חלו העליות החדות ביותר בכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2017 בהשוואה לשנת 2016: כ-154%, 148% ו-132% בהתאמה  (לוח א).

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017- דצמבר 2017) כ-26% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) היו במחוז המרכז וכ-7% בלבד במחוז ירושלים (תרשים 1).

בשלושת החודשים האחרונים אוקטובר-דצמבר 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-9,500 יחידות, מתוכן כ-59% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-41%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) (לוח 1, תרשימים 1, 2). לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של 5.3% לעומת שלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 7.7%.

 

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן), מראה שבחודשים יולי 2016–דצמבר 2017 נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש ועמדה על כ-3,580 דירות בממוצע לחודש. זאת לאחר שבחודשים דצמבר 2015 – יוני 2016 נרשמה עלייה של 0.5% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-4,140 דירות בממוצע לחודש (תרשים 2 ולוח 1).

דירות חדשות שנמכרו

בשלושת החודשים האחרונים אוקטובר-דצמבר 2017  נמכרו כ-5,580 דירות חדשות, ירידה של 2.8% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 4.5% (לוח 1). כ-30% מן הדירות החדשות בתקופה ינואר 2017- דצמבר 2017 נמכרו במחוז המרכז, ואילו במחוז ירושלים נמכרו כ-7% בלבד (תרשים 1 ולוח 2).

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017- דצמבר 2017) נרשמה ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (ינואר 2016- דצמבר 2016).

על פי נתוני המגמה, נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-דצמבר 2017, ברמה ממוצעת של כ-2,150 דירות לחודש, לאחר עלייה של 0.8% בממוצע בחודשים ינואר 2016 -מאי 2016, ברמה ממוצעת של כ-2,590 דירות לחודש (לוח 1).

דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן

מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 היה נמוך ב-8.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 16.5% (לוח 1).

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017- דצמבר 2017) נרשמה ירידה של 15.8% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (ינואר 2016- דצמבר 2016).

על פי נתונים מתוקנים, ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017- דצמבר 2017), החלה בנייתן של כ-3,510 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 7.1 דירות שמכרו קבלנים, לעומת 12 החודשים הקודמים (ינואר 2016- דצמבר 2016), בהם החלה בנייתן של 4,190 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 7.2 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2017- דצמבר 2017), נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,040 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7 דירות שמכרו קבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,170 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 4.1 דירות שמכרו קבלנים.

הודעה על הכמות המבוקשת של דירות חדשות ינואר 2018 תפורסם ב-15 מרץ 2018.

הכל כמפורסם בהודעת הלמ"ס לתקשורת מיום 15/2/18

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=9&CYear=2017&CMonth=1

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

Thanks! Message sent.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I משפט פלילי I נפגעי עבירה

 פישר משרד עורכי דין

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.