בקשה להעתקת סיווג קבלן l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

Building Plans

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988

בקשה להעתקת סיווג קבלן מחברה לחברה ("סוג מיוחד")

השירות מאפשר לקבלנים לבקש מרשם הקבלנים להעתיק סיווג גבוה ("סוג מיוחד") של חברה אחת שלהם לחברה אחרת שבבעלותם. השירות מאפשר גם לקבלנים יחידים לבצע פעולה זו (!)

כדי להגיש בקשה יש לעמוד בתנאים המופיעים בסעיף 7 (א) (4-1, 7) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, לפי הפירוט הבא:

 • מבקש שהשליטה בתאגיד היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש.

 • מבקש שבמשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה יש והייתה לו שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש.

 • מבקש שבמשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה יש והייתה לו מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה, ובנוסף הזכות לקבל מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש.

 • המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, בעניין זה יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה.

 • המבקש מחזיק בתאגיד הרשום בסיווג המבוקש, ב-20 אחוזים לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את מנהליו, והחזיק כך ב-4 השנים שקדמו, ברציפות, להגשת הבקשה לשינוי סיווג, ונתקיימו כל אלה:

 • התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות.

 • התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של המבקש.

 • המבקש היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר.

ואולם, לא יאושר לקבלן עוד סוג מיוחד, כאמור בפסקה זו, אלא אם כן חלפו 10 שנים לפחות מיום אישור הסוג המיוחד, כאמור.

 

לבקשה יש לצרף שני סוגי מסמכים: 

א. מסמכים כלליים של שתי החברות: החברה בעלת הסיווג הגבוה והחברה אליה התבקש הרשם להעביר את הסיווג. 

ב. תצהירים המותאמים למבקש הבקשה ("טפסים לפי סעיף 7א").​

 

מסמכים כלליים:

 • תקנון התאגידים.

 • החלטות האסיפה הכללית של התאגידים, המתייחסות לזכויות ההצבעה, חלוקת הרווחים וזכויות מינוי המנהלים.

 • הסכם שותפות, הסכם מייסדים וכל הסכם אחר שנחתם בין בעלי המניות, המתייחס לזכויות ההצבעה, חלוקת הרווחים וזכויות מינוי המנהלים.

 • כל מסמך אחר שיש בו ללמד על זכויות ההצבעה, חלוקת הרווחים וזכויות מינוי המנהלים.

 • נסח רשם החברות מעודכן של החברות. 

 • תצהיר ניסיון של העובדים (טופס מס' 5).

 • תצהיר והתחייבות מהנדסים או הנדסאים לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13).

 • דוח מעסיקים מהביטוח הלאומי של העובדים נותני השירותים לסיווג

תצהירים לפי מאפיינים של המבקש (טפסים לפי ס' 7א לתקנות)

למידע נוסף ו/או ייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר

03-6969809 / law@FISHERADV.com 

**המידע כמפורסם באתר הרשות ביום 10/10/2021

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809