ירושה על-פי דין  I תחומי עיסוק I חזרה לעמוד הבית

 

ירושה על-פי דין

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, נקבעים יורשיו על-פי דין.

היורשים על-פי דין, הינם קרובי המוריש ובני משפחתו, הנחלקים לשני מגזרים:

 

1. בן/ת הזוג של המוריש/ה במותו/ה.

2. צאצאי המוריש/ה וילדיהם, הורי המוריש/ה וצאצאיהם (קרי: אחיו/ה ואחיותיו/ה של המוריש/ה), הורי הוריו/ה של המוריש/ה וצאצאיהם.

החוק קובע מספר עקרונות מנחים לחלוקת הירושה-עזבון, והם:

העקרון המנחה הראשון לעניין אופן חלוקת הירושה/העזבון, קובע את זכות הירושה של בן/ת הזוג. החוק קובע עקרון מנחה לפיו בן/ת הזוג יורש/ת את מכונית הנוסעים והמיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף ומשאר העזבון, חלק יחסי ומשתנה בהתאם לזהות היורשים הנוספים הנחלקים לקבוצות מוגדרות.

 

העקרון המנחה השני לעניין אופן חלוקת הירושה/העזבון, קובע סדר עדיפות בין שלוש קבוצות יורשים עיקריות מוגדרות, כאשר רק קבוצה אחת יורשת במקביל לבן/ת הזוג ככל וישנם.

קבוצה I - צאצאים (ילדי המוריש/ה). במידה והמוריש/ה הותירו צאצאים, אלה יורשים את העזבון במלואו וחולקים ביניהם בשווה. ככל והותיר המוריש/ה בן/ת זוג בחיים וקיימים צאצאים בקבוצה הראשונה - מתחלקת הירושה 50% לצאצאים ו- 50% לבן/ת הזוג. 

יובהר, הצאצאים חולקים ביניהם בשווה, וככל שמי מהם נפטר במועד פטירת המוריש/ה חלקו יתחלק באופן שווה בין צאצאיו וכן הלאה.

במידה ובמות המוריש/ה אין בנמצא יורש מקבוצה I עוברים לקבוצה II. 

קבוצה II - הורי המוריש/ה וצאצאיהם (קרי: אחיו/ה ואחיותיו/ה של המוריש/ה). במקרה זה יחולק העזבון בשווה בין הורי המוריש/ה.

במידה והורי המוריש/ה אינם בחיים במועד הפטירה – יחולק העזבון לצאצאי ההורים שנפטרו בשווה.

ככל והותיר המוריש/ה בן/ת זוג בחיים וקיימים יורשים שהם הורים בקבוצה השנייה - מתחלקת הירושה 50% להורי המוריש/ה ו- 50% לבן/ת הזוג. 

ככל והותיר המוריש/ה בן/ת זוג בחיים וקיימים יורשים שהם צאצאי הורים בקבוצה השנייה - מתחלקת הירושה 1/3 לצאצי הורי המוריש/ה ו- 2/3 לבן/ת הזוג. 

במידה ובמות המוריש/ה אין בנמצא יורש מקבוצות I ו- II עוברים לקבוצה III. 

קבוצה III - הורי הוריו/ה של המוריש/ה וצאצאיהם (קרי: סבים ודודים של המוריש/ה). במקרה זה יחולק העזבון בשווה בין ארבעת הורי הוריו של המוריש/ה וככל ואחד מהם אינו בחיים יחולק חלקו לצאצאיו.

ככל והותיר המוריש/ה בן/ת זוג בחיים וקיימים יורשים שהם הורי הורים ו/או צאצאי הורי הורים בקבוצה השלישית - מתחלקת הירושה 1/3 להורי ההורים ולצאצי הורי ההורים ו- 2/3 לבן/ת הזוג. 

חשוב: במידה ולא נותרו הורים או צאצאים ישירים - ובן/ת הזוג היו נשואים למוריש/ה במשך 3 שנים טרם הפטירה וגר/ה עם המוריש/ה באותה דירה - נוטל/ת בן/ת הזוג את הזכויות בדירה בנוסף למיטלטלין והמכונית והשותפים ולחלק בעזבון כאמור לעיל. 

זכות הירושה של המדינה:

באין יורשים על פי דין מאחת הקבוצות כאמור לעיל, תירש המדינה לפי דין.

לפי חוק הירושה, הרשם לעניני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים בירושה על פי דין - על ידי צו ירושה.

משכך, יורשים על-פי דין המבקשים לקבל את זכויות הירושה, נדרשים להגיש בקשה למתן צו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה.

להגשת  בקשה למתן צו ירושה / תיאום פגישה במשרדנו, ניתן ליצור קשר:

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

Thanks! Message sent.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

'

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809