פורסם ביום 26/3/18

Antique Cash Register

  פורסם ביום 22/2/18

building on bitcoin fading

16/7/2017 פורסם ביום

תום עידן התמימות

בעבר היתה נהוגה גישה רווחת, לפיה חברות זרות (אשר מקום מושבן בחו"ל) - במיוחד אלו איתן באים במגע באמצעות רשת האינטרנט - הן בגדר ישות בלתי ניתנת להשגה, אותה לא ניתן לתבוע לדין או להגיע אליה כספית ומשפטית וגם במידה שכן, היתה זו דרך קשה (!) עד כדי בלתי אפשרית, מקום שמדובר בחברות זרות, עתירות ממון בלשון המעטה, שמקום מושבן בד"כ רחוק מעבר לים (!)

building on bitcoin fading

  פורסם ביום 1/2/18

building on bitcoin fading

  פורסם ביום 27/10/17 

building on bitcoin fading

  פורסם ביום 12/1/17

building on bitcoin fading

מהו מטבע וירטואלי ?

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי.

פורסם ביום 16/1/18

16/1/16 פורסם ביום

2/2/16 פורסם ביום

21/11/17 פורסם ביום

 13/2/2018 פורסם ביום

הנאשמת תפסה בשערות ראשו של קטין ומשכה אותו בשערותיו לכיוון המזרון בצורה סיבובית (!)

תוך הפעלת כוח. בכך, תקפה הנאשמת את הקטין (!)הנאשמת גננת, השכיבה קטינים בגן שבבעלותה לישון בצורה כוחנית ואגרסיבית, תוך שהיא מחזיקה בידיהם בחוזקה ו"משליכה" אותם על גבי המזרנים (!)

"... הנאשמת תפסה בשערות ראשו, ומשכה אותו באמצעות שערותיו לכיוון המזרון בצורה סיבובית, ותוך הפעלת כוח. בכך, תקפה הנאשמת את הקטין"

 

** גזר דין מיום 23/1/18, כב' הש' פינק אפרת, ת"פ (רח') 25503-07-15 פרקליטות מחוז מרכז נ' סרבי (פורסם בנבו)

פורסם ביום 21/2/18

building on bitcoin fading

  פורסם ביום 6/3/18

building on bitcoin fading

אפוטרופסות להורים => גם ילד שהוא תושב חוץ

בתנאים המתאימים בית המשפט יכול למנות גם תושב חוץ כאפוטרופוס לחסוי/ה (!)

זאת, חרף העמדה הרווחת לפיה תושב חוץ לא יתמנה כאפוטרופוס לחסוי, בין היתר עקב הוראות סעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

קרא עוד...

building on bitcoin fading

חדש (נובמבר 2017): משרדנו נותן שרות ללקוחותיו כעת גם בגבעת כ"ח והסביבה ובין היתר במועצה אזורית חבל מודיעין, שהם / טירת יהודה / יהוד והסביבה.

טלפון 03-6969809 פקס. 03-5714222, Law@FISHERADV.com

פורסם ביום 20/7/17

lawyer in white office uk
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז - 2017

פרסום ברשומות:

הצ"ח הממשלה (מתשס"ג 10/2002) - 1073, מיום 01/08/2016

ספר החוקים 2649, עמ' 1028, מיום 19/07/2017

פורסם ביום 2/1/18

פורסם ביום 24/4/13

פורסם ביום 24/4/13

30/1/18 פורסם ביום

הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות. בין יתר החובות קובע הצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח" אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50,000 שקלים במצטבר בפרק זמן של חצי שנה, חובת זיהוי פנים אל פנים לפני מתן אשראי לראשונה, חובת קיום בקרה שוטפת אחר הפעולות של מקבל השירות ובדיקת פרטי הזיהוי שלו אל מול רשימת ארגוני הטרור ופעילי הטרור המוכרזים. הצו יחול על מי שעוסק במתן שירותי אשראי, ובכלל זה מתן שירותי ניכיון שיקים ושטרי חוב, ניכיון שוברי אשראי, הלוואות, ליסינג מימוני ועוד. הוועדה התמקדה רבות בסעיף הבקרה המוגברת לגבי לקוחות שמקבלים שירות בסכום נמוך, ביחס לפעילות הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה לצו, על פעולות של איש ציבור זר ועל פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. כמו כן, עסקה בשאלה על אלו פרטים יידרשו נותני האשראי לדווח, האם הצו המוצע חל על "מאגדים" (גופים מתווכים בין חברות האשראי לבעלי העסקים), ומתי ייכנס הצו לתוקף. הצו ייכנס לתוקף במרץ אך נקבעו תקופות הסתגלות שונות.

 7/5/2018 פורסם ביום

  פורסם ביום 1/2/18

  פורסם ביום 27/10/17 

building on bitcoin fading

רחוב מח"ל 60       תל-אביב   6753118

טלפון 03-6969809 פקס. 03-5714222

דואר אלקטרוני: Law@Fisheradv.com

60 Mahal Street, Tel-Aviv, ISRAEL, 6753118 

Tel. +972-3-6969809 , Fax.+972-3-5714222

Email. Law@FisherAdv.com.  Please Join our TEAM  

 copyrights ​​​​© 2007

M.P Creative media Studios