בקשה לרישום חברה  I תחומי עיסוק I חזרה לעמוד הבית

 

בקשה לרישום חברה

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

 14/1/15 פורסם ביום

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

משרדנו מספק ללקוחותיו, בין היתר, שירותים משפטיים שונים בתחום דיני החברות, לרבות:

 

רישום חברת יחיד אצל רשם החברות

 

עריכת הסכמי מייסדים, תקנון ומסמכי יסוד לתאגיד

 

רישום חברת זרה / חוץ

 

רישום שותפות

 

שינוי פרטי שותפות

 

שינוי שם חברה

 

שינוי כתובת תאגיד

 

רישום שעבודים

 

סילוק שעבודים

 

חשוב לדעת

בפניה לרשם החברות לרישום חברה, יש להגיש, בין היתר, את המסמכים הבאים:

בקשה לרישום חברה.

תקנון חברה {בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")} - על התקנון לכלול את הפרטים לפי הוראות סעיף 18 לחוק, לרבות שם החברה, מטרות החברה, הון המניות הרשום והגבלת אחריות.

הצהרת הדירקטורים הראשונים (סעיף 8) - במידה והדירקטור הינו תאגיד, נדרשת חתימתו אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה על הצהרת דירקטורים.

הצהרת בעלי המניות

 

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה - במסגרתו 3 שמות חלופיים מוצעים, תוך ציון מספר העותקים המאומתים המבוקשים.

 

אסמכתא לתשלום אגרת רישום חברה

 

אסמכתא לתשלום אגרה - עותקים מאומתים לתקנון ולעותקים נוספים לתעודת ההתאגדות.

 

זמני הטיפול בבקשות המוגשות לרשם החברות:

(בהתאם לחוזר רשם החברות מיום 13/1/2015)

 

בקשה לרישום חברת יחיד תושב ואזרח ישראל המוגשת במשרדי רשם החברות בירושלים - עד 1 ימי עסקים.

 

בקשה לרישום חברה רגילה שאינה חברת יחיד, המוגשת במשרדי רשם החברות בירושלים - עד 3 ימי עסקים.

 

עיון בתיק חברה (משלוח מדיה צרובה ע"ג תקליטור בדואר), מסמכים מאומתים - 14 ימי עסקים (דואר +3)

 

רישום חברה המוגשת לרישום בדואר, רישום חברה זרה/חוץ, רישום שותפות, שינוי פרטי שותפות, שינוי שם חברה, שינוי כתובת, רישום שעבוד, סילוק שעבוד (כולל שינוי משפטי לשעבוד וסילוק) - עד 14 ימי עסקים.

 

שינוי הרכב דירקטוריון, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון, דו"ח שנתי - עד 21 ימי עסקים.

 

חילוט מניות, אישורי סטאטוס - עד 30 ימי עסקים

 

פירוק חברות- בכל שלב, פירוק שותפות, שינוי תקנון/תזכיר, מיזוג חברה, שינוי הרכב הון מניות, איתור לפי ת.ז. - עד 45 ימי עסקים.

 

חשוב: במידה ויש טעמים מיוחדים בגינם מתבקש טיפול דחוף בבקשה המוגשת למשרדי רשם החברות, יש להגיש בקשה מנומקת בכתב בדלפק קבלת הקהל.

 

בהתאם לפרסום החוזר  מיום 13/1/15 - במסגרת שיפור השירות לציבור, פועלים ברשם החברות בכל מאמץ לסיים את הטיפול בבקשות המוגשות להם בטווחי הזמנים שפורטו לעיל, כאשר הללו נמנים כימי עסקים.

 

בכל מקרה של חריגה מהזמנים המפורטים לעיל, ניתן לפנות למוקד רשות התאגידים, לפי הפרטים שלהלן: טל. 1-700-70-60-44 / דוא"ל moked-tagid@justice.gov.il

 

עדכון (ינואר 2018):

קישור לעמוד בקשה מקוונת לרישום חברה אצל רשות התאגידים

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/Services/CompanyRegistration/Pages/OnlineRegistration.aspx

 

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

 

 

​ליצירת קשר:

פישר              משרד עורכי-דין

מח"ל 60        תל-אביב        6729118

​טל. 03-6969809  פקס. 03-5714222

'

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809