קורונה - כל שרותי המשרד, מקרוב ומרחוק, ניתנים כסידרם לפי ההנחיות l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור מוגבל), תשפ"א-2020

סעיף 1

הכרזה על אזור מוגבל

סעיף 2

הגבלות באזור המוגבל

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור מוגבל), תשפ"א-2020*

בתוקף סמכותה של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (להלן – הוועדה) לפי סעיף 13 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – החוק), בשל ההתפשטות הנרחבת של נגיף הקורונה באזור המצוין בהכרזה זו, שרמת התחלואה בו גבוהה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל, ולאחר שהוועדה שוכנעה, לאחר בחינת דרכי פעולה חלופיות, כי כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף באזור זה ומחוצה לו, יש הכרח להטיל את ההגבלות המפורטות בהכרזה זו, ובהתאם למצב התחלואה, ולעניין החלת סעיף 15 לחוק כאמור בסעיף 2(1), לאחר שהתקיים האמור בסעיף 13(ד) לחוק, מכריזה הוועדה לאמור:

 

הכרזה על אזור מוגבל

1.    השטח המוניציפלי של מג'דל שמס מוכרז בזה אזור מוגבל למשך חמישה ימים, מיום ח' בחשוון התשפ"א (26 באוקטובר 2020) בשעה 18:00 עד יום י"ג בחשוון התשפ"א (31 באוקטובר 2020) בשעה 18:00.

 

הגבלות באזור המוגבל

2.    באזור המוגבל כאמור בסעיף 1 יחולו ההגבלות המפורטות להלן:

(1)  סעיף 15 לחוק יחול בכפוף לתיקונים אלה:

(א)   יראו כאילו בסעיף קטן (א) –

(1)   בפסקה (4), בסופה נאמר "לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה";

(2)   אחרי פסקה (8) נאמר:

"(9) יציאת תלמיד לצורך הגעה למוסד חינוך מתוך המוסדות המפורטים בסעיף 10(ג) לחוק;";

(ב)   יראו כאילו בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (10) נאמר:

"(11) כניסת תלמיד לצורך הגעה למוסד חינוך מתוך המוסדות המפורטים בסעיף 10(ג) לחוק;";

(2)  סעיף 16 לחוק יחול בכפוף לתיקונים המפורטים להלן בסעיף 16(א):

(א)   יראו כאילו בפסקה (9), במקום "למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים" נאמר "שלא באמצעות רכב ממונע";

(ב)   יראו כאילו בפסקה (10), במקום "לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים" נאמר "למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים, ובלבד שלא יצא אלא לזמן קצר";

(ג)    יראו כאילו בפסקה (12), בסופה נאמר "לעניין הלוויה או ברית מילה – לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה, ולעניין טקס חתונה – לרבות קרובי המשפחה האמורים וכן עורך הנישואין ואדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין";

(ד)   יראו כאילו אחרי פסקה (17) נאמר:

"(18) השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך שפעילותו מותרת לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020;

(19)  ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית כמפורט בפרט (11)(ב)(1) לחוק על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופוס, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופוס, בכפוף להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בידוד בית), ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל;

(20)  יציאה לטיפול חיוני בבעל חיים;

(21)  יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בידוד בית, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו או מעבר דירה;

(22)  יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.";

(3)  סעיף 17(א) לחוק יחול במלואו.

ז' בחשוון התשפ"א (25 באוקטובר 2020)                             בנימין נתניהו

                                                                                       ראש הממשלה

* פורסמה ק"ת תשפ"א מס' 8847 מיום 25.10.2020 עמ' 252.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809