האם רשות מקומית רשאית לפעול לגביית קנסות חניה מחייבים בפשיטת רגל I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

האם רשות מקומית רשאית לפעול לגביית קנסות חניה מחייבים בפשיטת רגל ?

מעמדו של חוב בגין קנס (תוצר הליך פלילי) כלפי חייב בהליכי פשט"ר 

האם קנס חניה חוסה תחת החריג הקבוע בסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל, הקובע כי לא יינתן הפטר בגין קנסות למדינה

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

11/1/16 פורסם ביום

הכלל: עירייה לא רשאית לפעול לגביית חוב קנסות חניה - שנוצר טרם מועד צו הכינוס - כל עוד החייב מצוי בהליכי פשיטת רגל.

ראה: פש"ר (ת"א) 14446-02-13 כהן נ' עיריית ת"א-יפו (פורסם במאגר המשפטי נבו, 10/1/16)

סיווגם ומעמדם של קנסות לטובת המדינה ו/או רשות בהליכי פשיטת רגל, נדונה זה מכבר בפסיקה וזאת, בין היתר, כמפורט להלן:

מעמדו של חוב בגין קנס (תוצר הליך פלילי) כלפי חייב בהליכי פשט"ר

הגם ומדובר בחוב ממנו לא יופטר החייב, גם ככל שיינתן כלפיו צו הפטר בסוף ההליך, הרי שקנס הוא חוב בר תביעה בהליכי פשיטת רגל.

ויודגש, אסור לחייב לשלם את הקנס לרשות, כל עוד מצוי הוא במסגרת הליך פשיטת הרגל כיוון שהדבר יחשב העדפת נושים אסורה

.

ראה לעניין זה: בית המשפט העליון ב- בש"פ 373/89 שטיין נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 7.8.89), (להלן: "הלכת שטיין"), שם קבע ביהמ"ש הנכבד כי:

" משהוכרז החייב פושט-רגל עת תלוי ועומד היה כנגדו חיוב של קנס, אין למדינה כנגדו אלא חוב בר-תביעה: ע"א 106/60. מחד גיסא, יכולה מדינה לגבות את הקנס בדרך של הגשת תביעת חוב, ולפיכך לא ניתן להגיע לפי דיני פשיטת הרגל לתוצאה שיש להפעיל את עונש המאסר; מאידך גיסא, אין המבקש רשאי, וגם אסור לו, לשלם את הקנס למדינה, משום שהתשלום ייחשב במקרה כזה כהעדפת נושים בלתי מותרת.

יש לציין שתיים אלה: ראשית, שגם אם המדינה לא תצליח לגבות את מלוא חוב הקנס בפשיטת הרגל, לא ייצא אינטרס הציבור ניזוק, משום שצו הפטר שיינתן נגד החייב לא יפטור אותו מתשלום הקנס: סעיף 69(א)(1) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- .1980למעשה אין בצמצום אפשרויות הגבייה של הקנס אלא השעיית תשלום חלק מהקנס לתקופה שבה פשיטת הרגל בעינה עומדת; שנית, אין יסוד מספיק לחששה של המדינה, שהחייבים שנידונו לעונשי מאסר יזכו במקלט פשיטת הרגל כדי להתחמק מתשלום הקנס, שהרי מסור לבית המשפט שיקול-דעת אם להיעתר לבקשת החייב אם לאו, בהתחשב ב"שאר נסיבות הענין", כאמור בסעיף 18לפקודה, או על יסוד שימוש בשיקול-דעתו שלא להיעתר לבקשה, שלא הוגשה בתום-לב".

{ובנוסף, ראה: ע"פ 5625-92 גדבאן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, ניתן ביום 4.5.93), בש"א (נצ') 1206/04 שיבלי ריזק נ' הכונס הרשמי (פורסם בנבו, ניתן ביום 19.2.04), פשר (מרכז) 24933-01-12 אברהם נאה נ' כונס נכסים רשמי תל אביב (פורסם בנבו, ניתן ביום 7.5.12)].

סיווגו של קנס חניה לרשות מקומית, והאם קנסות חניה אלה חוסים תחת החריג הקבוע בסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל, הקובע כי לא יינתן הפטר בגין קנסות למדינה?

בע"א 5735/09 עיריית טבריה נ' סינואני (פורסם במאגר המשפטי נבו, 17/4/16) קבע בית המשפט העליון כי דין קנסות חניה כדין קנס למדינה (!) ועל כן חובות בגין קנסות חניה לא יופטרו (!) במסגרת צו הפטר הניתן לנכסי החייב.

ראה ס' 4 לפסק הדינו של כב' הנשיא דאז גרוניס, שם נקבע:

"סעיף 69(א) לפקודה מונה חובות בני תביעה שחייב לא היה נפטר מהם על פי צו הפטר "רגיל" בפשיטת רגל. הסעיף האמור מונה, בין היתר, חוב המגיע למדינה בשל קנס (סעיף 69(א)(1)). דעתי היא כי חובו של המשיב לעירייה עונה להגדרה זו. לפיכך, מסקנתי היא כי יש לקבל את הערעור ולאפשר לעירייה לגבות את חובו של המשיב בגין קנסות החנייה, למרות שמדובר בקנסות שנוצרו לפני צו הכינוס, ועל אף סיומו המוצלח של הליך פשיטת הרגל בדרך של הפטרת המשיב מחובותיו עם אישור ההסדר."

 

לסיכום, בהתאם להלכות הנהוגות בבית המשפט בישראל:

חוב שמקורו בקנס, שנוצר כלפי רשות מקומית, ניתן לגבותו בסוף הליך פשיטת הרגל, בדומה להלכה החלה (!)

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I חברות ועסקים I רשות המסים

 פישר משרד עורכי דין

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809