2018-תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקון), התשע"ח l פסיקה וחקיקה - עדכונים I חזרה לעמוד הבית

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקון), התשע"ח - 2018

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 21/11/2018

Scaffolding

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

בפרסום מיום 21/11/18 (פרסום מעודכן מיום 4/4/19) הודיע משרד הבינוי והשיכון - יחידה: רשם הקבלנים וממונה חוק המכר, על כניסתן לתוקף של תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקון), התשע"ח-2018 ביום 19/11/18.

לפי פרסום המשרד, עם כניסתן לתוקף של תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקון), התשע"ח-2018 הודיע רשם הקבלנים על עדכון רשימת ענפי הרישום בפנקס הקבלנים תוך הסבר כללי על השינויים בתקנות, כאשר הנוסח המחייב הוא זה המופיע בתקנות.

הענפים בהם השתנה תיאור הענף

קוד ענף                                            קבוצה                                          תיאור הענף

120                                                    א                               כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי

132                                                    ב                    עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים

150                                                    א                        קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת

160                                                    א                                  חשמלאות ותקשורת במבנים

170                                                    ב                                     מתקני מיזוג אויר וקירור

171                                                    ב                                            מתקני הסקה

190                                                    א                       מתקני תברואה - אינסטלציה ומערכות כיבוי אש

191                                                    א                         מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים

210                                                    ב                                       עבודות עפר וחציבה

260                                                    ב                                   ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז

270                                                    א              קווי חשמל - צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות

320                                                    ב                        קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה

500                                                    ב                  מערכות אלקטרומכנאיות בתחנות שאיבה ללא המבנה

400                                                    ג                                      נמלים, עבודות ימיות.

 

קוד הענף של קבלן שהיה רשום בענף 400 (ביוב ניקוז ומים) השתנה לענף 260 (הנחת קווי ביוב ניקוז ומים).

 

 

הענפים שבהם השתנה מספר הענף                                                                                                     

קבלן שהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף המופיע בטור א' בטבלה הרשומה מטה, ימשיך להיות רשום בענף המופיע לצידו בטור ב', בלא שינוי בסיווג שניתן לו הרשם.

טור א' (הענף שנמחק)               טור ב' (הענף החדש)

110                                                   210

121                                                   120

172                                                   170

192                                                   150

250                                                   270

330                                                   120

400                                                   260

410                                                   260

420                                                   260

600                                                 ( 400 תיאור הענף החדש השתנה כמפורט לעיל )

610                                                 ( 400 תיאור הענף החדש השתנה כמפורט לעיל )

620                                                 ( 400 תיאור הענף החדש השתנה כמפורט לעיל )

630                                                 ( 400 תיאור הענף החדש השתנה כמפורט לעיל )

640                                                 ( 400 תיאור הענף החדש השתנה כמפורט לעיל )

 

ענפים שבוטלה ההרשמה עבורם

 

החל ביום כניסת התקנות לתוקפן לא ניתן להירשם לענפים 135, 140, 310 ו-700.

 

לרישום בענפים 135, 140 ו-700 יש להגיש בקשה לרישום בענף 100.

 

לרישום בענף 310 יש להגיש בקשה לרישום בענף 300.

 

קבלן הרשום באחד מהענפים האלה יישאר רשום ויוכל להגיש בענף בקשות להגדלת סיווג או החלפת עובד.

 

קבלן שבוטל רישומו באחד מהענפים האלה יוכל להגיש בקשה לחידוש רישום עד חצי שנה ממועד ביטול הענף.

 

לאחר תאריך זה יהיה עליו להגיש בקשה לרישום בענף הראשי.

רישום לענפי המשנה 130 ו-150

 

קבלן המבקש להירשם באחד מענפים אלה יידרש להוכיח הכשרה הנדסית (מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה) וניסיון מתאימים, כנדרש ברישום בענפים ראשיים - בהתאם לסעיף 4 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט-1969.

ענפי הרישום בפנקס הקבלנים

פנקס הקבלנים

המידע כמפורסם בהודעת משרד הבינוי והשיכון מיום 21/11/18 (עדכון 4/4/19)

טל' 03-6969809, פקס. 03-5714222, Law@FISHERADV.com

www.FISHERADV.com

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809