• Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

1/1/18 פורסם ביום

להסכם העסקה בכתב, הנדרש לפי חוק, יש חשיבות עצומה לשני הצדדים (!)

 

כמעסיק, את/ה נדרשים לערוך הסכם העסקה בכתב לפי חוק (!)

במקרה כזה, קיימים סעיפים שכדאי, בין היתר – ולא רק (!), שיהיו בהסכם כזה.

 

כך למשל חשוב לציין את פרטי הצדדים, שמות, כתובות, פרטי יצירת קשר לרבות טלפון ודואר אלקטרוני/ רגיל או אחר ותעודות זהות.

 

* נכון לרשום את פרטי הילדים נשוא ההסכם ובפרט כמה ילדים, גילאים וכיוב'.

 

סעיף המפרט ימים ושעות העבודה, רצוי מאוד להתייחס בפרטנות לכל יום.

 

סעיף המפרט שכר כדין, לרבות: מועד תשלום, סכום השכר החודשי או שכר לשעה.

יש להתייחס לשעות נוספות במקרים שהעובדת תעבוד מעבר לשעות שסוכמו.

 

תשלום דמי נסיעה - יש לציין אם ישולמו כחלק מהשכר או בנוסף לו.

 

דמי הבראה, חופשה שנתית ודמי מחלה - המטפלת זכאית להם על פי חוק.

 

רצוי לציין בהסכם, בין היתר, גם כיצד ינהגו הצדדים - לדוגמא במקרה שמעסיקים בחופשה וידרשו תנאים מיוחדים מהעובדת, או כאשר אינם זקוקים לעובדת בימים מסויימים האם יקוזזו הימים מימי החופשה או שתשולם תמורתם.

 

סעיף המפרט ימי חופשה לפי חוקמומלץ להסכים בכתב כמה זמן מראש על העובדת להודיע להורים בטרם יציאתה לחופשה ולהיפך.

 

סעיף המגדיר את תפקיד/י העובדת, המטלות להן מחויבת וכיוב' תנאים וחובות.  לעתים, נכון להתייחס בנפרד לנושא מטלות שונות (כגון עבודות בית) מטיפול ישיר בילדים.

 

סעיף המתייחס לתנאי סיום העסקה ופיטורין במידת הצורך

חשוב להסכים מראש ולפי חוק כמה זמן מראש על הצדדים להודיע על סיום העסקה הודעה מוקדמת.

ומה התנאים במקרה בו מתפטרת ללא הודעה.

תנאים ומצבים, בעטיים רשאים הצדדים לסיים את ההתקשרות, במועדים או באופן מיידי.

 

סעיף נוסף  שכדאי להוסיף הוא שמירת סודיות, לפיו הצדדים מצהירים ומתחייבים שהוסברה להם חשיבות השמירה על פרטיותם וצנעת חייהם. ידוע להם כי במהלך עבודה עשוי להגיע לידיעת הצדדים מידע אישי וסודי, לרבות: מצב כלכלי, מצב רפואי,  עיסוקים, קשרים, פרטים מכל מין וסוג וכד'. לכן חשוב להתחייב לשמור מידע זה ואחר אליו נחשפו במסגרת ההתקשרות בסודיות מלאה, ולא להעביר או לחלוק מידע זה הלאה.

למידע נוסף  03-6969809

או בדוא"ל law@FISHERADV.com

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I משפט אזרחי-מסחרי I חוזים והסכמים

 פישר משרד עורכי דין

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809