תכנון ובניה

המשרד מלווה את לקוחותיו בהליכים שונים לתכנון, בניה ורישוי, לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. 

 

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים שונים וליווי שוטף משלבי התכנון ועד לקבלת אישור / היתר ובמידת הצורך ייצוג וליווי אל מול וועדות תו"ב, רשויות התכנון, וועדות ערר לסוגיהן. 

 

ייצוג וניהול הליכים בפני ערכאות משפטיות שונות, לרבות בית המשפט הנכבד לעניינים מנהליים ובית המשפט העליון הנכבד. 

 

תביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין, בהתאם להוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

תביעות פיצויים וזכות קניין בשל הפקעה / רכישה לצורכי ציבור לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

 

ייצוג, ליווי וייעוץ בהליכי ערר בפני וועדת ערר מחוזיות.

 

ייצוג, ליווי וייעוץ בתביעות שונות בענייני תכנון ובניה.

 

היטל השבחה והיטלים שונים.

 

ייצוג, ליווי וייעוץ בעתירות מנהליות בנושא תכנון ובניה לפי דין.

 

בקשה לאישור תכנית.

 

התנגדות לאישור תכנית.

 

תכנית מפורטת

 

תב"ע – תכנית בניין עיר

 

תמ"א – תכניות מתאר ארציות

 

פסיקה:

בבית המשפט העליון - הפקעת מקרקעין

קישורים:

מנהל התכנון

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון ובניה

 

מנהל התכנון - שער המידע לרישוי ולבניה

 

משרד הפנים - פורום התכנון הממשלתי

 

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

 

פישר משרד עורכי דין

רחוב מח"ל 60 תל-אביב  6753118

טל. 03-6969809 פקס. 03-57142