המדריך לחייב

** המידע כמפורסם באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי **

 

הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

 

הנחיות לחייב עם מתן צו כינוס

 

הוראת המפקח על הבנקים בבדבר פתיחת חשבון עובר ושב לחייב בהליכי חדלות פירעון

 

הגשת בקשה להפחתת תשלומים חודשיים

 

הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ

 

סדר הגשת הצעת הסדר

 

הגשת בקשה למתן צו הפטר

 

עובדות המסייגות מתן הפטר

 

חובות אשר ההפטר אינו חל עליהם

 

חובות פושט הרגל שהופטר

 

 

 

 

 

המידע כמפורסם באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי