• Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

עו"ד בן פישר

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

16/10/2017 פורסם ביום

בספטמבר נכנסו לתוקף הוראות חדשות של הממונה על שוק ההון. מטרתן לחייב את חברות הביטוח להעניק שירות הוגן, ראוי ומקצועי בשל נזק מים בדירה. ההוראות החדשות נועדו לחזק את מעמד המבוטח ולהקל על הליך התביעה בתחום.

 

                                                                                        המידע כמפורסם באתר משרד האוצר

במשך שנים ארוכות חברות הביטוח​ העבירו את הסיכון והאחריות לתשלום הנזק לחברות חיצוניות שהעסיקו קבלני משנה.

רמת השירות של החברות החיצוניות ספגה תלונות ממבוטחים.

לאורך השנים, רוב תלונות הציבור המטופלות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בתחום ביטוח דירה, נגעו לחוסר שביעות רצון בתחום נזקי המים.

לכן פעלה הממונה על שוק ההון לשיפור רמת השירות, כך שיגביר את התחרות ויאפשר להכניס שחקנים נוספים לתחום נזקי המים.

פעולות אלו צפויות - לטעמה של הרשות - לייצר גיוון ברמות המחירים ולאפשר הפחתה במחיר למבוטחים שרוצים לעשות שימוש בשרברב פרטי.

עיקרי השינויים:

בחירה - בזמן תהליך ההצטרפות לביטוח ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:

 

1. ​שרברב הסדר מתוך רשימה של שרברבים או

2. חברות שבהסדר עם חברת הביטוח

כלומר,ניתן לבחור בעל מקצוע מתוך רשימה רחבה של שרברבים אותה תמסור לכם חברת הביטוח בכתב, מייל או סמס. בנוסף, מבוטחים רשאים לבחור שרברב מרשימה קיימת באתר האינטרנט של חברת הביטוח בהתאם למחוז המגורים.

שרברב  פרטי - כל שרברב אחר שיבחר על ידכם וללא תלות ברשימת ההסדר.

שקיפות - כבר בתחילת התהליך, חברת הביטוח נדרשת לידע אתכם לגבי זכויותיכם. כלומר, על חברת הביטוח ליידע אתכם לגבי חלופות לבחירת שרברב ותהליך השירות. כמו כן, החברה תאפשר לכם בחירה מלאה וחופשית בין השרברבים. לאחר סיום הטיפול, חברת הביטוח תשלח לכם בכתב, במייל או בסמס לבחירתכם, מסמך שיסכם את תיקון הנזק שבוצע על ידי בעל המקצוע. כלומר, הפעולות שנדרשו, הביקורים שהתקיימו,  ועוד.

 

ביצוע - בניגוד לעבר, שהאחריות הביצוע הייתה על חברת הקבלן או השרברב, לאחר החלת ההוראות החדשות, חברת הביטוח תהיה אחראית על איכות התיקון והשירות שיינתנו לכם על ידי שרברב ההסדר. בנוסף, חברת הביטוח תהיה גם אחראית לזמינות השירות ולסיום הליך התיקון בזמן סביר.

זמינות - אם בחרתם בשרברב הסדר, עליו לתקן את הנזק עד שני ימי עסקים לאחר פנייתכם. אם ניסיתם לפנות לארבע השרברבים מתוך רשימת ההסדר וכל אחד מהם ציין שאינו יכול לעמוד בזמן היעד של שני ימי עסקים, באפשרותכם לפנות לחברת הביטוח ולדרוש תחילת טיפול תוך שני ימי עבודה. אם חברת הביטוח שלכם לא מצליחה לעמוד ביעד שהוצב (שני ימי עסקים) עליה לאפשר לכם לבחור שרברב פרטי ללא תוספת פרמיה, כאשר גובה ההשתתפות העצמית יחושב כאילו היה השרברב ברשימת ההסדר.

זמן המתנה - גם בזמני המתנה נקבעו סטנדרטים מחייבים לשירות ראוי. זמן המתנה לשרברב הסדר לא יעלה על שעתיים מהזמן שנקבע. על חברת הביטוח להודיע ערב לפני המועד שנקבע על דחייה בהגעתו. החברה תתאם אתכם מועד חדש לא יאוחר מיום עבודה אחד מהמועד הראשוני שנקבע אלא אם ביקשתם אחרת. לחברת הביטוח מותר לדחות מועד רק פעם אחת.

​אם השרברב יאחר ללא הודעה מראש וללא אישורכם עד שעה מהזמן שנקבע, אתם רשאים לבחור שרברב אחר , אך רק אם הראשון לא החל כבר לעבוד. בנוסף, איחור של יותר משעה יאפשר לכם לדרוש מחברת הביטוח הגעה של שרברב בתוך 3 שעות ממועד יצירת הקשר עם חברת הביטוח או במועד שתבחרו. אם השרברב לא יגיע לאחר שתאמתם פעם נוספת, ניתן יהיה לבחור שרברב פרטי וסכום ההשתתפות העצמית שלכם יחושב לפי המסלול של שרברב הסדר.

​השפעה - על חברת הביטוח חל איסור להתקשר עם שרברבים שבהסדר לצורך בקרה על אופן פעילותם. כך חברות הביטוח לא ישפיעו על אופן קבלת ההחלטות של השרברב או חברת הקבלן. מטרתה של הוראה זו היא שבעל המקצוע יפעל לשביעות רצון המבוטח כדי לקבל דירוג גבוהה ברשימת ההסדר, אשר בתורה תזרים לו עוד עבודה.

משוב - בסיום השירות על ידי שרברב ההסדר, ייתכן ותקבלו מחברת הביטוח או סוקר מטעמה בקשה לדירוג חווית השירות. למילוי המשוב חשיבות רבה. המשוב יקבע את דירוג השרברב ברשימת ההסדר, ויעזור למבוטחים אחרים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לבחירת אנשי המקצוע בעלי דירוג אמין וגבוה במדד השירות.

 

*המידע כמפורסם באתר משרד האוצר

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר I משפט אזרחי - מסחרי I ביטוח דירה נזקי מים

 פישר משרד עורכי דין

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809