צוואה משק חקלאי / נחלה במושב -2018 l פסיקה וחקיקה - עדכונים חזרה לעמוד הבית

בית המשפט העליון 18/11/2018

ניתן להוריש בצוואה משק חקלאי  /  נחלה במושב, למי שאינו בן ממשיך  (!) 

ללא תשלום פיצויים ליורשים לפי סעיף 114 לחוק הירושה. בנסיבות מתאימות (!)

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

פורסם ביום 27/11/2018

Crowded Greenhouse

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

בפסק דין מיום 18/11/18 בע"ם 7861/17 פלוני נ' פלוני, קובע בית המשפט העליון הנכבד, בנסיבות מתאימות, ניתן להוריש בצוואה משק חקלאי ומכסת ביצים למי שאינו 'בן ממשיך'

ללא תשלום פיצויים ליורשים לפי סעיף 114 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

 

תמצית המקרה

 • מנוחה קבעה בצוואה יורש יחיד, שהוא נכדה (!) 

 • המנוחה 'בת רשות' במושב, בעלת זכויות במשק חקלאי ומכסת ביצים.

 • לפי הצוואה, הנכד זכה לקבל את כל רכושה, לרבות זכויותיה האישיות במשק החקלאי במושב ומכסות הביצים.

 • יודגש, רמ"י והסוכנות לא התנגדו להעברת הזכויות אל היורש לפי הצוואה (!) במקרה זה.

 • בית המשפט העליון קבע, מקום שמדובר ביורש יחיד לפי צוואה, אין תחולה לסעיף 114 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, המקנה זכויות ופיצוי ליורשים אחרים שלא זכו במשק ולפיכך דחה ערעור לגופו של עניין.

הגדרה חשובה

מהו "חוזה המשבצת" ?

חוזה משבצת הוא הסכם בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית של מושב, המסדיר גם כיצד מעבירים זכויות של 'בר רשות' (חבר מושב) בנחלה במושב לאחר מותו.

השאלה המשפטית

האם יש לכבד צוואתה של 'בת רשות', הקובעת כי צד ג' -שאינו עונה להגדרה 'בן ממשיך'- יקבל את זכויותיה במשק חקלאי? או האם להעביר את הזכויות ליורשים על-פי דין?

תמצית העובדות

 1. ביום 2.12.2007 עשתה המנוחה צוואה ובה הורישה את כל רכושה לנכדה, לרבות זכויות במשק חקלאי ובמכסת ייצור ביצים.

 2. ביום 20.2.2008 המנוחה הלכה לעולמה.

 3. ביום 21.1.2009 ניתן צו קיום צוואה.

מצב משפטי - הזכויות במשק חקלאי

 1. קרקעות המושב, הן בבחינת מקרקעי ישראל כמובנם בחוק, מנוהלות על ידי רמ"י.

 2. הסוכנות, רמ"י והמושב התקשרו בהסכם משולש "חוזה המשבצת".

 3. תוקפו של חוזה המשבצת שלוש שנים, והוא מתחדש מעת לעת.

 4. בחוזה המשבצת, רמ"י השכירה לסוכנות את הקרקע, הסוכנות הקנתה רשות שימוש בקרקע למושב, והמושב הקנה זכויות "בר רשות" לחברים.

 5. המנוחה הייתה במעמד של בת רשות במשק (אף שלא הסתיימו ההליכים לרישום המשק על שמה).

 6. בחוזה המשבצת נקבע, כי בפטירתו של חבר מושב יעברו זכויותיו לבן זוגו שנותר בחיים ובאין בן זוג לבן ממשיך; ובאין גם בן ממשיך, יעברו הזכויות "בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 ל- חוק הירושה תשכ"ה-1965".

 7. סעיף 114 לחוק הירושה, קובע כי אם משק חקלאי נכלל בעזבון, יירש אותו היורש "המוכן ומסוגל לקיימו", וככל ששווי המשק עולה על חלקו של היורש בעזבון, יפצה היורש את היורשים האחרים.

תמצית ההליכים שהתנהלו קודם להליך נשוא ההחלטה

 1. המבקשים 1-2 בניה של המנוחה ומבקש 3 נכד נוסף, הגישו תביעה נגד הנכד שזכה בצוואה ובמשק, שעיקרה בקשה לסעדים הצהרתיים כי מבקש 3 הוא היורש 'המוכן ומסוגל לקיים את המשק' והוא הזכאי גם למכסת ייצור הביצים.

 2. ביום 1.1.2017 דחה בית המשפט את תביעת המבקשים וקבע כי הנכד הזוכה לפי הצוואה הוא היורש הבלעדי של המשק ושל מכסת ייצור הביצים.

 3. בית המשפט ציין, כי משנקבע בצוואה זוכה יחיד, רק הוא יהנה מהעזבון (!) וזאת מכוח סעיף 2 לחוק הירושה.

 4. מקום שחוזה המשבצת אימץ את סעיף 114 לחוק הירושה, אפשר להעביר את המשק ליורש הנזכר בצוואה.

 5. עוד קבע בית המשפט לענייני משפחה כי מכסת ייצור הביצים היא זכות נפרדת מהמשק, וניתן לראות בה חלק מהעיזבון שניתן להורשה בצוואה למשיב 2.

 6. ביום 20.7.2017 דחה בית המשפט המחוזי ערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין.

 7. מכאן פנו המבקשים בבקשת הרשות לערער שהוגשה לביהמ"ש העליון הנכבד.

בית המשפט העליון קובע בפסק הדין

 1. היורש היחיד הזכאי לזכויות המנוחה במשק ובמכסת הביצים הוא הנכד הזוכה לפי הצוואה, לרבות מקום בו מהווה יורש יחיד , לפי הרישיון ואין תחולה לסעיף 114 לחוק הירושה.

 2. כך גם נקבע כי, המקרה המצדיק מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" -הניתנת במשורה ורק במקרים חריגים, המקימים סוגיה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הצר של הצדדים לסכסוך (בע"ם 5549/18 פלונית נ' פלוני, פסקה 5 (11.10.2018); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982))- מקום שהנושא בעל משמעות והשפעה רחבה, חוזה משבצת שחוזים דומים לו מסדירים את ההתיישבות החקלאית ביישובים רבים בארץ, ולפיכך החליט לדון בבקשה כאילו הוגש ערעור לפי הרשות שניתנה ולדחות את הערעור לגופו.

 3. בר רשות בקרקע רשאי להעביר את זכויותיו, בכפוף להסכם הרישיון / "המשבצת", המאפשר להעביר זכות שימוש בקרקע בתנאים שמפורטים בו (במקרה זה לא היתה התנגדות לרמ"י ולסוכנות)

 4. אשר על כן, בר רשות שקבע בצוואה זוכה יחיד במשק, אותו יורש על פי צוואה עדיף על פני כל היורשים על פי דין.

 5. סעיף 114 לחוק הירושה, מסדיר הקצאה של נכס מסוים בעיזבון בין היורשים. על כן אם יש יורש אחד, אין צורך בהקצאה מיוחדת ואין תחולה לסעיף.

 6. הערעור נדחה תוך חיוב המבקשים בהוצאות.

 

ניתן ליצור קשר בטל' 03-6969809, פקס. 03-5714222, Law@FISHERADV.com

www.FISHERADV.com

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

עו"ד בן פישר I זכויות במשק חקלאי I צוואה וירושה I נחלות במושבים 

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809

 בן פישר עורך דין וסניגור פרטי

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים